De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Welk Limburg wil jij? Neem de toekomst zelf in handen

Welk Limburg wil jij?

De provincie Limburg startte een proces dat moet leiden naar een Beleidsplan Ruimte in Limburg (BRL). Dit gebeurt naar analogie met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, maar dan op maat van Limburg.

In het BRL wil de provincie een toekomstvisie op de Limburgse leefomgeving uitwerken. Participatie is hierin erg belangrijk. Met de vraag “Welk Limburg wil jij?” wordt iedereen uitgenodigd om mee na te denken over de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie.

Op het online debatplatform www.welklimburgwiljij.be kun jij – na een beperkte registratie - zelf ideeën plaatsen over verschillende thema’s binnen de ruimtelijke ordening, zoals wonen, economie, mobiliteit, open ruimte, stedelijkheid, klimaat, platteland, …

Je kunt ook reageren en stemmen op andere voorstellen. Zeker doen! De reacties worden verzameld, geanalyseerd en meegenomen in het verdere proces van het Beleidsplan Ruimte Limburg.

Contactgegevens dienst

Ruimtelijke Planning en Beleid, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05
fax 011 24 92 35
e-mail roplangroep@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Budget
Belastingen

Nieuws

donderdag, 22 februari 2018
Op voorstel van gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors lag, op 21 februari 2018, aan de provincieraad de definitieve goedkeuring voor van het Provinciale Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor...
donderdag, 22 februari 2018
Op voorstel van gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors besprak de provincieraad op 21 februari 2018 het ontwerpplan voor de laatste afbakening van een kleinstedelijk gebied, namelijk...
maandag, 29 januari 2018
Op donderdag 25 januari 2017 heeft de Limburgse deputatie op voorstel gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove een omgevingsvergunning onder voorwaarden toegekend aan Limburg.net voor de bouw van...