De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Provinciedecreet

Het provinciedecreet van 9 december 2005, verschenen op 29 december 2005 in het Belgisch Staatsblad, werd inmiddels zesmaal gewijzigd:

  • bij een decreet van 2 juni 2006 (B.S., 30 juni 2006) werd het decreet op een aantal kleine punten gewijzigd
  • een decreet van 22 december 2006 (B.S., 29 december 2006) bracht wijzigingen aan in de procedure tot voordracht van de provincieraadsvoorzitter en de gedeputeerden
  • een derde beperkte wijziging (m.b.t. de bevoegdheid om in rechte op te treden) gebeurde bij een decreet van 20 juni 2008 (B.S., 23 juli 2008)
  • bij het decreet van 27 maart 2009 (B.S., 15 mei 2009) tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid werd m.b.t. de bevoegdheden van de deputatie verduidelijkt dat één of meer gedeputeerden onder meer belast kunnen worden met het horen van betrokkenen bij een administratieve beroepsprocedure
  • een decreet van 30 april 2009 (B.S., 22 mei 2009) wijzigde enkel een artikel i.v.m. de regeling van verkiezingsbezwaren
  • een eerder grondige en voorlopig laatste wijziging gebeurde bij het wijzigingsdecreet van 30 april 2009 (B.S., 19 juni 2009)

De gecoördineerde versie van het provinciedecreet kun je hier raadplegen.

Contactgegevens dienst

Griffie
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 81 93
e-mail griffie@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.