De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Beleidsplan Ruimte Limburg

Beleidsplan Ruimte Limburg

De provincie werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL).

Conceptnota

De conceptnota geeft de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kernachtig weer, schetst een gewenst perspectief voor de toekomst in 2040 en bevat een aantal ruimtelijke strategieën om dat wensbeeld te bereiken.

Je kunt de conceptnota van het BRL downloaden via www.limburg.be/brlconceptnota

In het gewenste toekomstperspectief streven we naar Limburg als dynamische en aantrekkelijke regio. Een aantal hoofdlijnen geven verdere invulling aan die ambitie:

 • een belevingsvol netwerk op mensenmaat
 • vlotte mobiliteit voor iedereen
 • hoogkwalitatieve open ruimte
 • sterke ontwikkelingsregio met internationale allure
 • voortrekkersrol in de energietransitie
 • Limburg, een sterk merk voor en door partnerschap.

Zes doelgerichte ruimtelijke strategieën vertalen de weg naar het gewenste toekomstperspectief. Ze geven de richting aan voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg op de lange termijn.

 1. De ruimtelijke regionale eigenheid respecteren
 2. Kernen en strategische gebieden versterken
 3. Vervoersverbindingen uitbouwen
 4. De open ruimte versterken
 5. Een gedifferentieerde economie faciliteren
 6. Hernieuwbare energie ruimtelijk integreren

Welk Limburg wil jij? -  Publieke raadpleging    

Van 21 november 2019 tot en met 21 januari 2020 wordt er een publieke raadpleging gehouden over de conceptnota. Tijdens deze periode kan iedereen zijn/haar zienswijze op de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kenbaar maken bij de provincie Limburg.

Schriftelijke reacties, opmerkingen of suggesties over de conceptnota kun je op volgende manieren indienen:

 • per e-mail aan BRL@limburg.be 
 • per aangetekende brief aan de provincie Limburg, afdeling Ruimtelijke Planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.

Op 2 december 2019 van 19 tot 21 u. werd een publieke infomarkt gehouden waar meer informatie en toelichting werd gegeven over de conceptnota. De posters van deze infomarkt kun je bekijken via www.limburg.be/brlconceptnota_infomarkt

Proces BRL

Op 20 maart 2019 nam de provincieraad ook de officiële startbeslissing voor dat BRL. Toen werd ook de focusnota goedgekeurd als sluitstuk van de voorbereidende fase en als basis voor het vervolgproces. Als eerste inhoudelijke stap in de formele procedure werd de conceptnota opgesteld. Die is inhoudelijk sterk gebaseerd op de focusnota.

Meer informatie over het proces kun je vinden in de procesnota. Die beschrijft het reeds doorlopen en het geplande verdere verloop van het planproces en van het informatie-, inspraak- en participatietraject. De procesnota is een evolutief document. Dat betekent dat het bij elke stap in de procedure wordt aangevuld en verfijnd naarmate de inzichten vorderen.

Je kunt de procesnota downloaden via www.limburg.be/brlprocesnota.

Meer informatie over de voorbije participatie- en inspraakmomenten vind je op de pagina “Inspraak, participatie en overleg”.

Waarom een Beleidsplan Ruimte Limburg?

Het Ruimtelijk Structuurplan Limburg dateert van 2003. Een update van het provinciaal ruimtelijk beleid is nodig. Zeker omdat we voor heel wat uitdagingen staan die een impact hebben op de leefomgeving van Limburg. De samenstelling van de bevolking wijzigt. Verspreide bebouwing zet zich door. De verkeersproblematiek groeit. Het klimaat verandert. De open ruimte staat onder druk terwijl ze essentieel is voor onze voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en ontspanning. We moeten hier op een juiste manier mee omgaan.

Het DNA van Limburg is erg specifiek en verantwoordt eigen ruimtelijke keuzes: Limburg is centraal gelegen in de Euregio Maas-Rijn, heeft veel kwalitatieve open ruimte, een waaier aan diverse landschappen, een netwerk van incubatoren en vele fijne dorpen en steden op mensenmaat. Deze troeven we willen versterken en uitspelen. Een ruimtelijke visie en een beleid op maat van Limburg is dus nodig. Daarom maken we een Beleidsplan Ruimte Limburg op.

Het Beleidsplan Ruimte Limburg zal het Ruimtelijk Structuurplan Limburg vervangen en sluit aan op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) dat door de Vlaamse Regering wordt opgemaakt.

Contactgegevens dienst

Ruimtelijke Planning, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

dinsdag, 10 december 2019
Beleidsverklaringen Moors en Lambrechts
Tijdens de Decemberzitting van 10 december 2019 deden gedeputeerden Moors en Lambrechts hun beleidsvisie voor de komende jaren uit de doeken. Gedeputeerde Moors lichtte het Beleidsplan Ruimte Limburg...
woensdag, 20 november 2019
Conceptnota Beleidsplan Ruimte Limburg - Welk Limburg wil jij?
Het provinciebestuur van Limburg werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL). De provincie heeft een conceptnota opgemaakt. Deze conceptnota geeft de...
donderdag, 17 oktober 2019
Op vrijdag 11 oktober werd het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen in de provincie Limburg al opgeheven. Het captatie- en recreatieverbod dd. 06/09/19 op de bevaarbare waterlopen bleef wel...