De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Vrijetijdseconomie

Met 4 miljoen overnachtingen en 1,1 miljard euro omzet heeft het toerisme voor de provincie Limburg een groot economisch potentieel. Toerisme is bovendien duurzaam en arbeidsintensief. Om deze sector verder te laten groeien en versterken in de provincie Limburg worden in het uitvoeringsplan daarom acties opgenomen die de toeristische waardenketen strategisch kunnen versterken en die het toeristisch ondernemerschap in Limburg kunnen stimuleren en verder professionaliseren.

Strategische versterking van de toeristische waardeketen door het uitbouwen van thematische product‐marktcombinaties met een beleving: hierbij wordt gefocust op drie thema’s die de positionering "Limburg: Park van Vlaanderen" versterken: mijnerfgoed, kindvriendelijk erfgoed en 50 tinten bronsgroen. Er wordt ingezet op de toeristische ontsluiting en verhoging van de attractiewaarde van deze thema-gerelateerde kernattracties. In het najaar 2013 zal hiervoor een concreet bestedingsplan worden voorgelegd aan alle partners.

Versterking van de competitiviteit van de toeristische sector via zes concrete acties waaruit keuzes gemaakt zullen worden:

  1. kwaliteitsscan Toerisme Vlaanderen versneld inzetten voor de Limburgse logiessector
  2. Subsidies voor de verbetering van de kwaliteit van het logiesaanbod
  3. financiële impulsen voor innovatie
  4. toeristische ondernemers faciliteren op het vlak van ruimtelijke ordening
  5. R&D centrum TourVille oprichten en uitbouwen
  6. oprichten van een leerhotel.

Voor de toeristische waardeketen wordt 4 miljoen euro SALK‐middelen voorzien en daarnaast 5 miljoen euro voor toeristisch ondernemerschap (via EFRO).

Volgende concrete projecten in het kader van de versterking van de provincie Limburg als toeristische aantrekkingspool worden verder ontwikkeld:

  • de verdere uitbouw van Alden Biezen als toeristisch centrum
  • de uitbouw van de rentmeesterswoning als verblijfsaccomodatie te Bilzen.

Vanuit het SALK wordt 1,7 miljoen euro toegekend aan Alden Biesen, 6,3 miljoen euro aan de Rentmeesterwoning.

De Vlaamse Regering overlegt en maakt afspraken met het provinciebestuur over een duurzame toekomst voor het domein Bokrijk. Daarbij kan het uitgangspunt zijn dat de exploitatie de verantwoordelijkheid is van het provinciebestuur en het natuurgedeelte overgenomen wordt door de Vlaamse overheid.

Lopende acties

2014-03-20 Project "bokrijk brandmerkt"
2014-03-28 Investering van 17 miljoen euro in de Limburgse vrijetijdseconomie
2014-09-15 Provincie investeert SALK-middelen in extra beleving op het fietsroutenetwerk
2016-04-27 Toerisme Limburg opent "Fietsen door het water"
2017-02-14 Startschot voor "Fietsen door de bomen"
2018-03-22 Opening VAKlab in Bokrijk