De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provincie verkoopt gronden op Wetenschapspark voor bouw van de Construction Academy en het technologiecentrum voor de metaalsector

woensdag, 19 maart 2014

Vandaag heeft de provincieraad beslist tot verkoop van 2 aangrenzende percelen op het Wetenschapspark te Diepenbeek. Hiermee kan de bouw van de Construction Academy (Confederatie Bouw) en van het nieuw technologiecentrum voor de metaalsector (Limtec/Limob/FTML) van start gaan.

Zowel de bouwsector als de maakindustrie zijn zeer belangrijk voor de Limburgse economie. Om competitief te blijven moeten deze sectoren verder evolueren naar slimme en innovatieve sectoren, gericht op jobcreatie en met hogere toegevoegde waarde.

Creatie vervangende tewerkstelling in Limburg

De transformatie van deze sectoren moet worden gedreven door samenwerking tussen verschillende partners over de hele waardeketen en domeinen, het uitbouwen van sterke opleidingen, basis- en toegepast onderzoek, innovatie, een goed omkaderde vertaling van onderzoeksresultaten en innovatie naar de praktijk.

“De oprichting van de Construction Academy en het opleidingscentrum voor de metaalsector dragen bij aan een betere aansluiting van de opleiding in deze sectoren bij de concrete behoeften van de arbeidsmarkt, en zijn dan ook belangrijk in het kader van de creatie van vervangende tewerkstelling in Limburg”, aldus gedeputeerde voor Economie en voorzitter vzw Wetenschapspark Diepenbeek Marc Vandeput.

De vele Limburgse bouwondernemingen hebben reeds jaren een sterke positie op de Vlaamse bouwsector verworven. De bouwactiviteit is op dit moment de motor van de conjuncturele expansie in Limburg. Bijna 1 op de 8 werkende mannen in Limburg is actief in de bouwsector. Begin 2012 waren meer dan 20.000 Limburgers tewerkgesteld in de bouwsector, 6,4 % meer dan begin 2004 en nagenoeg evenveel als begin 2011.

Vakmanschap, kennis omtrent het gebruik van gespecialiseerde bouwmaterialen en de toepassing van innovatieve technieken inzake duurzaam bouwen en energie-efficiëntie, maken van deze sector een sterk economisch Limburgs speerpunt waarin vele jobs met o.m. technische profielen, worden gecreëerd.
Om de niche van de woningbouw te ondersteunen in de toepassing van de nieuwe Europese verplichtingen inzake energieneutraal bouwen, dient de sector zich verder te specialiseren en te transformeren in een bouw-milieucluster.

750.000,00 euro SALK-subsdidies voor nieuwe opleidingsinfrastructuur Construction Academy

Met deze nieuwe opleidingsinfrastructuur Construction Academy op het Wetenschapspark in Diepenbeek zullen bedrijfsleiders en personeel van de Limburgse Bouwondernemingen worden opgeleid in de meest moderne technieken inzake energie-efficiëntie, duurzaam bouwen, toegankelijkheid, sociale innovatie in de bouwsector, … Bovenop de eigen inbreng van de Confederatie en de inbreng van Europese subsidies voorziet de provincie nog eens aanvullend 750.000,00 euro SALK-subsidies voor de bouw van dit opleidingscentrum.

Technologiecentrum start bouwproject voor gezamenlijke huisvesting

Ook de Limburgse metaalsector, in hoofde van het Technologiecentrum LIMTEC, FTML (sectorfonds metaal Limburg – arbeiders) en LIMOB (sectorfonds metaal Limburg – bedienden) start op het Wetenschapspark met een bouwproject voor een gezamenlijke huisvesting. Hiermee willen deze organisaties inspelen op de eenmaking van het arbeiders- en bediendenstatuut en kunnen synergiën ontwikkeld worden tussen de verschillende organisaties. Op die manier kunnen de bedrijven efficiënter ondersteund worden in hun opleidings-en tewerkstellingsvragen. “Want nergens gaan de ontwikkelingen zo snel als in de industriële sector. Meer dan ooit is er in onze hedendaagse productiebedrijven nood aan een degelijke kennis met betrekking tot onderhoudstechniek en industriële automatisering. De scherpe concurrentie op de internationale markt vergt van onze bedrijven aandacht voor kwaliteit en kennis van de medewerkers. Het menselijke kapitaal is dan ook een troef die de bedrijven moeten uitspelen. Via dit technologiecentrum kan hierop dan ook blijvend ingespeeld worden door het verdiepen en verbreden van de kennis van automatisering van productieprocessen”, aldus gedeputeerde voor economie en voorzitter vzw Wetenschapspark Diepenbeek, Marc Vandeput. 

Met ruim 148.000 werknemers behoort de metaalsector tot de grotere sectoren van de Vlaamse economie op vlak van werkgelegenheid. De Limburgse metaalsector is goed voor meer dan 27.000 jobs in Limburg. 

Kruisbestuiving

“De keuze van beide opleidingscentra voor de ligging op het Wetenschapspark is dan ook niet toevallig. Door de organisatie van deze technologische opleidingen voor de industrie op deze campus kan een kruisbestuiving ontstaan. Het didactisch materiaal van deze opleidingen kan aangewend worden door de aanwezige onderwijsinstellingen, anderzijds kunnen de beide opleidingsinstellingen beroep doen op de knowhow die op deze campus aanwezig is, en vormt daarmee absoluut een win-win situatie voor alle partners”, aldus gedeputeerde voor economie en voorzitter vzw Wetenschapspark Diepenbeek , Marc Vandeput.