De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Maakindustrie

De maakindustrie is goed voor 240.000 directe jobs en 2/3 van de industriële toegevoegde waarde van Vlaanderen en meer dan de helft van de totale Vlaamse export. Een competitieve maakindustrie is van cruciaal belang voor de innovatiekracht en welvaart van Vlaanderen.

Voor Limburg is de industriële werkgelegenheid een belangrijke sector, die zeker met de sluiting van Ford Genk nog sterker onder druk komt te staan. In 2010 werkten er in Limburg nog 85.000 mensen in de industrie, tussen 2007 en 2010 was er een daling van 4,9 % (tegenover 4,5 % inVlaanderen). Limburg schrijft zich in in het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering.

Om competitief te blijven, moet de maakindustrie verder evolueren naar een slimme en innovatieve maakindustrie met hogere toegevoegde waarde. Internationale studies onderstrepen het belang van lokale productie voor een duurzaam en levendig innovatie-ecosysteem, waardoor kennis omgezet wordt in verkoopbare producten en waarbij het opschalen van de productie kan gebeuren in de eigen regio. Om deze evolutie van de maakindustrie in het kader van het SALK te bewerkstelligen, zal ingezet worden op onderstaande aspecten.

 • Opleidingen gerelateerd aan de maakindustrie (Limburg: UHasselt, KHLIM, Xios Hogeschool, PHL, …).
 • Het initiatief innovatiestages voor industrieel ingenieurs kan een bijkomende hefboom worden om de implementatie van nieuwe technologie te versnellen in de industrie.
 • Strategisch onderzoekscentrum Maakindustrie voor de uitvoering en de valorisatie van strategisch toponderzoek dat gericht is op de noden van de maakindustrie en de verankering van deze activiteiten in Vlaanderen. In de SOC wordt een intra-muros component uitgebouwd door de integratie van Flanders’ DRIVE, FMTC en het onderzoek in productietechnologie van Sirris en wordt een virtuele component (extra‐muros) uitgebouwd door onderzoekssamenwerking met de 5 Vlaamse universitaire associaties. De valorisatie van het SOC onderzoek op middellange termijn voltrekt zich voornamelijk via de implementatie van de onderzoeksresultaten in nieuwe producten, processen en (arbeids)organisatiemodellen, en dit zowel bij de direct participerende bedrijven (groot en klein) als bij de bedrijven die later in het technologietraject willen/kunnen instappen. De valorisatie van de SOC zit ook in de versterking van de innovatieve slagkracht en internationale positie van de Vlaamse topspelers in technologie voor de maakindustrie en het aantrekken van nieuwe topspelers in dit domein.
 • Het Made Different programma (MD) speelt een sleutelrol in een brede implementatie van de onderzoeksresultaten via resultaatdiffusie, transformatie‐ en innovatieondersteuning bij een grote groep van bedrijven in de maakindustrie, en dit over heel Vlaanderen. MD zelf kan gefinancierd worden vanuit het NIB (nieuw industrieel beleid) - Agentschap Ondernemen en IWT - en dient zeer nauw samen te werken met de SOC door nieuwe thema’s voor onderzoek aan te reiken bottom-up en door een brede en verreikende valorisatie van de onderzoeksresultaten waar te maken.
 • Limburg Makes It: een initiatief met als doel Limburgse bedrijven te ondersteunen bij hun innovatie, meer specifiek aangaande het gebruik van materialen in producten en het testen van materiaalkarakteristieken. Dit initiatief richt zich tot dezelfde doelgroep als de SOC, maar dan op lokaal niveau. Het is sterk gericht op implementatie waardoor het ook een lokale hefboom zal zijn voor de MadeDifferent actie naar de Limburgse bedrijven.
 • Flanders Synergy: een cruciaal onderdeel van de transformatie van de maakindustrie naar Fabrieken van de Toekomst is de transformatie naar “human centered production”. De kennis en expertise die uitgebouwd wordt in het innovatieplatform Flanders Synergy is daarbij een zeer belangrijke component. Een strategisch partnership van Flanders Synergy met Made Different wat betreft implementatie en met de SOC wat betreft een bijdrage aan het onderzoek is nuttig om de globale doelstellingen waar te kunnen maken.
  Daarnaast betekent de SOC Maakindustrie voor Limburg dat de coördinatiecel van de SOC in Limburg zal liggen, dat er een versterking van de onderzoekscluster in Lommel rond Mechatronics & vehicle technology voorzien wordt evenals de versterking van een advanced manufacturing onderzoekscluster in Diepenbeek oa via een te ontwikkelen demonstratieplaats.
  Ook voor de valorisatie van de resultaten van de SOC maakindustrie is de samenwerking met de Tech Transfer Office (TTO) UHasselt aangewezen. De mogelijke synergie met de SOC en MD ligt enerzijds
  op het vlak van “joint programming” aangaande valorisatie van onderzoeksresultaten (SOC) en anderzijds door samenwerking op het gebied van diffusie en innovatieondersteuning (MD). De Tech Transfer cel zal daarnaast een belangrijke rol spelen om Limburg Makes It af te stemmen met MD en de SOC op Vlaams niveau. De Vlaamse regering zal de aanvraag voor de oprichting van een SOC Maakindustrie positief benaderen en is bereid daarvoor de nodige middelen te voorzien.
  Vanuit het SALK wordt daarvoor het budget vanuit de reguliere middelen aangevuld met 5,5 miljoen euro (SALK) en 8 miljoen euro vanuit EFRO. Concreet wordt er 3,5 miljoen euro SALK-middelen en 8 miljoen euro EFRO-middelen ingezet voor de Soc Maakindustrie bovenop de reguliere middelen (in 2014 is dat extra 8,4 miljoen euro). Voor Limburg Makes It wordt 2 miljoen euro voorzien (SALK) via de UHasselt.

Lopende acties

2014-03-19 Bouw Construction Academy en technologiecentrum voor de metaalsector