De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Business Development Managers ontplooien Agropolis

donderdag, 19 juni 2014

VZW Boterakker, provincie Limburg, Greenville nv en de Research & Development-afdeling van de KULeuven (LRD) willen zich inzetten voor de omschakeling naar een innovatieve en milieubewuste landbouw. Dit initiatief zal zich weldra ontplooien op Agropolis in Kinrooi en dat dankzij de start van 2 Business Development Managers. Marc Moons en Kristof Das zullen samen de bedrijven identificeren, prospecteren en begeleiden, dit elk vanuit hun eigen expertise. De combinatie van kennis en achtergrond van deze 2 personen is volgens de projectpartners de ideale mix om samen met hen van Agropolis een succesverhaal te maken.

Zoektocht naar Business Development Manager

De projectpartners VZW Boterakker, Greenville nv en de Research & Development-afdeling van de KULeuven (LRD) gingen samen met de provincie Limburg het engagement aan om Agropolis alle kansen tot effectieve ontwikkeling te bieden. In functie van dit engagement werd gezocht naar een Business Development Manager die de realisatie van Agropolis zal faciliteren. De taak van de Business Development Manager bestaat erin nieuwe bedrijven en/of organisaties met een hoog potentieel op het vlak van innovatieve en milieubewuste landbouw zoals aquacultuur, blue biotechnologie, valorisatie van nevenstromen, innovatieve teelttechnieken,… te identificeren, te prospecteren en aan te trekken. De selectieprocedure heeft uiteindelijk twee, complementaire kandidaten opgeleverd. Samen bleken ze de ideale combinatie te vormen op vlak van kennis en ervaring.

Burgemeester van Kinrooi Jo Brouns: “We zijn heel tevreden met deze nieuwe stap in de ontwikkeling van ons uniek landbouwbedrijventerrein. De nieuwe business development managers zijn Marc Moons en Kristof Das. Samen zullen zij de bedrijven identificeren, prospecteren en begeleiden, dit elk vanuit hun eigen expertise. De combinatie van kennis en achtergrond van deze 2 personen is volgens ons als projectpartner de ideale mix om samen met hen van Agropolis een succes te maken. "

SALK wil de land- en tuinbouwsector duurzaam versterken

Als primaire sector behoort de land- en tuinbouwsector tot een belangrijke spil van onze Limburgse economie. In 2012 telde Limburg 3.030 actieve landbouwbedrijven en stelde de Limburgse agrarische sector maar liefst 6.123 mensen tewerk. Wanneer we het hele agrobusinesscomplex in rekenschap brengen, komen we aan een veelvoud op vlak van tewerkstelling. De totale tewerkstelling in het zogenaamde agrobusinesscomplex bedraagt zo’n 21.500 jobs.

Gedeputeerde voor Landbouw Inge Moors: “Limburg scoort sterk in de fruitteelt maar profileert zich steeds sterker op vlak van de groenteteelt. Op deze groeiende trend wil het provinciebestuur maximaal inspelen. Mede vanuit het Strategisch Actieplan Limburg Kwadraat (SALK) wordt gevraagd belangrijke hefboomprojecten op te zetten die inspelen op bestaande opportuniteiten. Het project Agropolis dat begin dit jaar gelanceerd is, is hiervan het resultaat. In een nog nieuw te ontwikkelen zone in Kinrooi ambiëren we om nieuwe innovatieve landbouwproducten, teeltmethodes of concepten aan te trekken.”

Het Agropolisproject is  binnen SALK niet uitsluitend weerhouden omwille van het innovatiever karakter voor bestaande landbouwbedrijven maar ook omwille van de nieuwe bedrijvigheid en het daarbijhorende tewerkstellingspotentieel. Met een totale oppervlakte van 40 ha beschikt Agropolis Kinrooi alvast over voldoende ruimte om innovatieve en milieubewuste landbouwbedrijven aan te trekken en te verankeren. Men verwacht tewerkstellingsmogelijkheden voor circa 300 mensen.”

Potentie van eerste bedrijfsactiviteit wordt onderzocht

Intussen hebben de eerste geïnteresseerden zich reeds gemeld. Zonder dieper op de bedrijfsspecifieke aspecten in te gaan, kunnen we zeggen dat er al contacten zijn met de glastuinbouw. Hoewel zij op zoek zijn naar nieuwe en meer duurzame teelttechnieken dienen glastuinbouwbedrijven nog vooral in de koudere seizoenen bijverwarmd te worden. Momenteel wordt daarom al onderzocht of  de warmtevraag voor deze bedrijven via aardwarmte uit de ondergrond gehaald zou kunnen worden. Het onderzoek zal eveneens de opportuniteiten voor de warmtevoorziening van het bedrijventerrein in kaart brengen.

Naast de glastuinbouw kwam er ook al belangstelling vanuit watergerelateerde landbouwbedrijven. Dit gaat van visteelt tot algenteelt. De naastliggende grindplas en de aanwezigheid van een irrigatienetwerk voor de landbouw werken hier inspirerend.

Bij de selectie van nieuwe bedrijfsactiviteiten zal er vooral gekeken worden naar de mogelijke synergiën met andere bedrijven binnen en buiten de zone. Van afzet van producten tot het verwerken van reststromen.

Naast de ruimte voor de twee bovenstaande sectoren voorziet Agropolis ook ruimte voor nieuwe openluchtteelten en wordt er rekening gehouden met de toeristische troeven van de regio. Om op het terrein enige structuur te handhaven zal Agropolis worden onderverdeeld in een aantal zones.

De eerste bouwwerken zullen weldra van start gaan. Eerst zal een soort van gemeenschappelijk dienstgebouw worden gebouw waar onder meer ontvangstruimte en werkplekken worden voorzien. Als alles volgens plan verloopt kunnen de eerste nieuwe bedrijven zich vestigen in de loop van 2016.

2 Business Development Managers

Marc Moons

Marc Moons deed ruime ervaring op in de glastuinbouw als vertegenwoordiger en tuinder. Dit gaf aanleiding tot de ontwikkeling in eigen beheer van enkele producten voor de tuinbouwsector, die resulteerden in een aantal wereldwijde patenten. Binnen De Boerenbond was hij 8 jaar actief als innovatieconsulent, waaronder 4 jaar als opdrachthouder van het kabinet van Minister-president Kris Peeters voor de ontwikkeling van glastuinbouwclusters. Hij beheerst dankzij zijn ervaring als projectleider glastuinbouw in het bijzonder de verschillende domeinen van duurzaam energiegebruik. Marc is à fond een Innovatieve Business Developer in duurzame land en tuinbouw. Zowel bij het Innovatiesteunpunt van De Boerenbond als zelfstandig zaakvoerder van Viktor Goes Green heeft hij verschillende producten en concepten in de markt gezet. bvb: nieuw insectengaas voor de glastuinbouw, de introductie van warmtekrachtkoppeling en de ontwikkeling van energieclusters.

Bekijk hier de CV van Marc Moons.

Kristof Das

Kristof Das is 26 lentes jong en heeft zijn opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen (optie Beleidsmanagement) enkele jaren geleden succesvol afgerond aan de Universiteit Hasselt. De kennis die hij hierbij opdeed zal zeker en vast van pas komen wanneer het o.a. gaat over business cases. Zijn relevante ervaring deed hij op bij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg. Dankzij de betrokkenheid in tal van bedrijventerreinontwikkelingen, subsidietrajecten, grensoverschrijdende projecten en acquisitie zal hij vanuit deze invalshoek zijn kennis voor Agropolis aanwenden.

Bekijk hier de CV van Kristof Das.

Eet meer Limburg