De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

SERR Limburg pleit voor volledige uitvoering SALK

maandag, 07 juli 2014

Oproep SERR Limburg: Vlaanderen voor Limburg, Limburg voor Vlaanderen

De SERR Limburg, het erkende overleg- en adviesorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties in onze provincie, roept de Vlaamse regeringsonderhandelaars op om expliciet aandacht te besteden aan Limburg. Niet vanuit een voorkeursbehandeling, maar wel om een noodzakelijk antwoord te bieden op de socio-economische uitdagingen waarmee Limburg geconfronteerd wordt.

Het expertenrapport van het SALK, het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat, legde duidelijk de pijnpunten van de Limburgse economie bloot en toonde aan dat onze provincie op de meeste socio-economische parameters slechter scoort dan de rest van Vlaanderen.
De afgelopen jaren werden dan ook terecht vanuit een Vlaams-Limburgse samenwerking een aantal initiatieven ontwikkeld om de achterstand in Limburg aan te pakken, waarmee onze provincie naar aanleiding van opeenvolgende economische klappen blijft kampen. De effectieve sluiting van Ford Genk en de toeleveranciers eind dit jaar zal echter onmiskenbaar een nieuwe impact hebben op de economie en de werkgelegenheid in Limburg. Het blijft dan ook cruciaal om te zorgen voor continuïteit. Vanuit Vlaanderen en Limburg moeten we de komende jaren blijven inzetten op acties en instrumenten die de Limburgse achterstand structureel aanpakken en kunnen omzetten in een voorsprong.

Belangrijke dossiers voor Limburg

Concreet vragen de Limburgse sociale partners verenigd in de SERR Limburg aan de Vlaamse regeringsonderhandelaars aandacht en constructieve steun voor volgende Limburgse dossiers:

1. De volledige uitvoering van het SALK

Het uitvoeringsplan van het SALK is vandaag het strategisch kader voor de Limburgse economie en samenleving. De uitdagingen en ontwikkelingsopties zijn duidelijk benoemd; vanuit vereende krachten moet nu structureel ingezet worden op een versterkt economisch weefsel in en voor Limburg.

2. De realisatie van de ontbrekende en noodzakelijke verkeersinfrastructuren

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn essentiële elementen in de socio-economische ontwikkeling van Limburg. De nieuwe Vlaamse regering moet effectief investeren in de ontbrekende verkeersinfrastructuren om de bereikbaarheid in, van en vanuit onze provincie te garanderen.

Een essentieel element is dat voor het merendeel van de ontbrekende infrastructuren al eerder gemaakte, maar nog niet uitgevoerde engagementen bestaan, vanuit het Limburgplan 2005-2009.
Absolute prioriteiten over de weg zijn de realisatie van de Noord-Zuidverbinding, gevolgd door de gekende missing links als de verbreding van de E313 en E314 en een betere ontsluiting van Sint-Truiden met de E40. Qua spoorverbinding dient de Vlaamse regering mee te ijveren voor een ambitieus investeringsplan van de NMBS voor Limburg, met naast de IJzeren Rijn voor goederenvervoer ook frequente en snelle verbindingen voor personenvervoer tussen Limburg en de omliggende stedelijke gebieden. Ook het Spartacusplan dient in zijn totaliteit uitgevoerd te worden. Over het water is de optimale economische benutting van de Limburgse kanalen een uitdaging. Qua luchtverkeer, zowel voor vracht- als personenvluchten, dienen alle mogelijkheden voor Brustem in Sint-Truiden ondersteund te worden.

3. Versterk het hoger onderwijs in Limburg

Talent is een belangrijke grondstof voor economische ontwikkeling, waarbij zowel "laaggeschoolden" als "hooggeschoolden" de juiste begeleiding naar de arbeidsmarkt moeten krijgen. Specifiek voor Limburg blijft de participatie van jongeren aan het hoger onderwijs lager liggen dan in de rest van Vlaanderen. De Universiteit Hasselt en de Limburgse hogescholen moeten voldoende ruimte krijgen voor nieuwe programmaties.
Daarnaast moet er ook voldoende aandacht zijn voor het verder stimuleren van het technisch (secundair) onderwijs, omdat deze technische profielen erg gezocht zijn in Limburg.

4. Investeer in ruimte om te ondernemen

Limburg kent op provinciaal niveau een reserve aan bedrijventerreinen, maar op subregionaal niveau bestaan al geruime tijd tekorten. De Vlaamse regering dient actief de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen verspreid over de hele provincie te ondersteunen. Een belangrijke uitdaging is bovendien de heroriëntering van de vrijkomende terreinen van Ford Genk.

5. Voorzie ondersteunende en uitvoerende instrumenten

  • LRM
    De Limburgse investeringsmaatschappij LRM is een belangrijke Limburgse actor voor een dynamisch investeringsbeleid, vanuit een sectorgerichte aanpak. De essentiële rol die LRM vandaag vervult in de ondersteuning en ontwikkeling van de Limburgse economie dient gegarandeerd te blijven. Het kapitaal en de aansturing van LRM dient in Limburg verankerd te blijven, beschikbaar voor Limburgse bedrijven om Limburgse jobs te creëren.
  • LSM
    Daarnaast is het belangrijk dat de uitkering van de dividenden van LRM aan de Stichting Limburg Sterk Merk (LSM) behouden blijft om investeringen in noodzakelijke, maar niet-rendementsgebonden projecten te garanderen.
  • Provincie Limburg
    In het voorwaardenscheppend beleid heeft de provincie Limburg onmiskenbaar een cruciale functie. Het provinciale politieke niveau dient in Limburg behouden te blijven voor relevante socio-economische materies, in functie van een gecoördineerde en efficiënte inzet van middelen.