De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
 • Start
 • Nieuws
 • Oproep tot indienen projectvoorstellen rond biodiversiteit in 2017
Houten brug en kijkwand in Munsterbos (Bilzen)

Oproep tot indienen projectvoorstellen rond biodiversiteit in 2017

woensdag, 26 april 2017

Het Provinciaal Natuurcentrum zet zich samen met de Limburgse Regionale Landschappen, de Limburgse bosgroepen en andere partners in voor het behoud en versterken van de biodiversiteit in Limburg. Jaarlijks reserveert de provincie hiervoor een bedrag in haar budget. Het subsidiebedrag voor 2017 bedraagt 110.000,00 euro.

De provincie Limburg kan een subsidie verlenen aan erkende milieu- of natuurverenigingen, gemeenten en andere organisaties voor projecten die een bijdrage leveren aan het behoud van de biodiversiteit in de provincie Limburg. De projectvoorstellen moet beantwoorden aan de voorwaarden uit het subsidiereglement biodiversiteitssubsidies. De belangrijkste voorwaarden in het subsidiereglement worden hier op een rijtje gezet:

 • een erkende milieu- of natuurvereniging zijn of de aanvraag samen met een erkende milieu- of natuurvereniging als projectpartner indienen
 • inhoudelijk een bijdrage leveren aan het versterken van de biodiversiteit
 • uitgewerkt voorstel via een geijkt plan van aanpak volgens het SMART-principe: Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realiseerbaar binnen het Tijdsbestek (maximum 2 jaar)
 • bij voorkeur een combinatie van zowel uitvoering op terrein, ondersteund door een educatieverhaal, monitoring van het effect en ten slotte aandacht voor de communicatie
 • indienen van het subsidievoorstel ten laatste op 30 september 2017
 • het subsidiebedrag bedraagt maximaal 24.789,00 euro per aanvraag.

Accent in 2017: wilde bijen

De deputatie kan per oproep thematische of inhoudelijke accenten leggen. Projecten die zulke accenten bevatten, genieten de voorkeur. Voor de oproep dit jaar ligt de focus op initiatieven die betrekking hebben op wilde bijen. Dit past binnen de provinciale campagne "Limburg wild van bijen". Vooral projecten die uitvoering geven aan de gemeentelijke bijenactieplannen die in opdracht van de provincie Limburg zijn ontwikkeld, genieten de voorkeur. Deze actieplannen werden op 15 maart 2016 aan de gemeenten overhandigd.

Projectvoorstellen indienen

Projectvoorstellen moeten dus ten laatste op 30 september 2017 via e-mail of per post worden ingediend. Gebruik hiervoor het standaard aanvraagformulier.

Bij tijdige ontvangst worden de projectvoorstellen objectief geëvalueerd door een ambtelijke evaluatiecommissie. Deze commissie formuleert een advies voor de deputatie. De deputatie neemt een beslissing voor 31 december 2017. De projectaanvragers worden daarna op de hoogte gesteld van deze beslissing.

Projecten moeten uiterlijk 1 juli 2019 worden voltooid.

Meer informatie

Voor meer informatie over de biodiversiteitssubsidie en ondersteuning bij de opmaak van een projectvoorstel kun je terecht bij Huig Deneef, Provinciaal Natuurcentrum, tel. 011 26 54 72, e-mail Huig.deneef@limburg.be.


Foto: Houten brug en kijkwand in Munsterbos (Bilzen), biodiversiteitsproject "Welkom Roerdomp" © Natuurpunt 2016

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.
 • Start
 • Nieuws
 • Oproep tot indienen projectvoorstellen rond biodiversiteit in 2017