De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
  • Start
  • Nieuws
  • Distelbestrijding volgens de wet niet meer nodig, wat nu?
akkerdistel

Distelbestrijding volgens de wet niet meer nodig, wat nu?

dinsdag, 16 mei 2017

De Raad van State vernietigde onlangs het besluit van de provincie Antwerpen over distelbestrijding. Hiermee komt de distelbestrijding op de helling te staan. De regelgeving baseerde zich tot nu toe op federale wetgeving die echter na de derde staatshervorming een gewestelijke bevoegdheid werd. Er is dus momenteel geen rechtsgrond meer. Inhoudelijk is de vraag nu des te groter: is distelbestrijding nog nodig?

Praktisch wordt opgeroepen om bestaande gemeentelijke reglementen te schrappen totdat er vanuit de Vlaamse overheid duidelijkheid geschept wordt over deze problematiek. Dit wil niet zeggen dat er geen distel meer mag verdwijnen.

Een stukje geschiedenis

De wetgeving rond distelbestrijding dateert uit de 19de eeuw. Landbouwers kwamen met blote handen en voeten in contact met paardenmest. Hierdoor riskeerden ze om tetanus op te lopen wanneer de stekels van de distel wondjes veroorzaakten tijdens het werk. Met de mechanisering van de landbouw is dat risico verdwenen en bijgevolg lijkt de wetgeving rond distelbestrijding achterhaald.

Tot voor kort was de distelbestrijding van toepassing op vier soorten distels: akkerdistel (Cirsium arvense Scop.), speerdistel (Cirsium lanceolatum Hill.), kale jonker (Cirsium palustre Scop.) en kruldistel (Carduus crispus L.). Van de te bestrijden distels is de akkerdistel in sommige gevallen hinderlijk genoeg om bestrijding te rechtvaardigen. Dit gaat dan voornamelijk over akkerdistelhaarden in de buurt van landbouwpercelen en tuinen.

Oproep

Er wordt opgeroepen tot goed nabuurschap en het uitwerken van een hoffelijkheidscode voor akkerdistel. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft hierrond een wetenschappelijk artikel gepubliceerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat het overgrote deel van de zaden in een cirkel van 20 tot 40 meter rond de distelhaard valt. Van problemen op grotere afstanden lijkt dus geen sprake. In lokale natuurgebieden kan het probleem efficiënt worden aangepakt via overleg met boeren en bewoners, met respect voor de natuur. Distels zijn pioniers die voedselrijke, verstoorde bodems verkiezen. Ze verdwijnen op termijn, wanneer de bodem dichtgroeit met andere kruiden. Bespuiten met onkruidverdelger of verwijderen heeft vaak weinig zin. Wanneer bij het maaien en afvoeren gezorgd wordt voor zo weinig mogelijk bodemverstoring, verdwijnen de distels op termijn vanzelf.

Ecologische waarde

Distels hebben  een belangrijke ecologische betekenis. In Vlaanderen komen 25 soorten distels en distelachtigen voor, waarvan verschillende zeldzaam of bedreigd. In natuurgebieden vormen distels een belangrijke drager van de totale biodiversiteit van het gebied. Heel veel insectensoorten zijn aan distels gebonden en ook enkele vogelsoorten foerageren graag op distels. Distels zijn vaak een interessante nectarplant voor bijen en vlinders, insecten gebruiken de bloemhoofdjes voor beschutting, insectenlarven zijn meer of minder gebonden aan distels.

Foto: akkerdistel in de Weerribben - © Bayke de Vries

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.
  • Start
  • Nieuws
  • Distelbestrijding volgens de wet niet meer nodig, wat nu?