De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • Leven
  • Klimaat
  • Limburg klimaatneutraal – provincie Limburg en gemeenten samen in de bres voor het klimaat
Limburg gaat klimaatneutraal. Klimaatactieplannen: van denken naar doen

Limburg klimaatneutraal – provincie Limburg en gemeenten samen in de bres voor het klimaat

dinsdag, 18 februari 2020

Provincie Limburg ondersteunt 41 Limburgse gemeenten bij realisatie gemeentelijk klimaatactieplan.

Met deze klimaatactieplannen geven zij een concrete invulling aan hun stevige ambities op klimaatvlak. Provincie Limburg ondersteunt hen maximaal bij het opstellen en realiseren van deze doelstellingen.

Er komt heel wat kijken bij zo’n gemeentelijk klimaatactieplan. De gemeenten moeten binnen de 2 jaar na ondertekening van het Burgemeesterconvenant (in 2018) een nulmeting, een risico- en kwetsbaarheidsanalyse en het eigenlijke klimaatactieplan indienen bij Europa. De deadline voor Limburg is 15 maart 2020.

"Om dit te kunnen realiseren, kunnen de lokale besturen rekenen op de steun van de provincie. We fungeren daarbij als territoriaal coördinator", zegt gedeputeerde Bert Lambrechts.
Zo stelde de provinciale dienst Milieu en Natuur (MINA) fiches op met mogelijke acties en maatregelen per beleidsdomein, om een geïntegreerd klimaatbeleid tot stand te brengen. MINA werkte ook een leidraad uit om het klimaatbeleid te integreren in de Beleids- en Beheercyclus en stelde een modelactieplan samen: een document met heel wat mogelijke acties die de gemeenten kunnen gebruiken als basis voor hun eigen actieplan.

De provincie stelde, in samenwerking met de andere Vlaamse provincies, bovendien een klimaatrapport op waarmee elke gemeente inzicht kreeg in relevante cijfers op het gebied van verbruik en CO2-uitstoot. Je kunt deze analyse per gemeente bekijken op de website www.limburg.incijfers.be. Hierdoor krijgen de gemeenten een duidelijk beeld van waar ze al staan en op welke vlakken ze winst kunnen boeken.

Daarnaast maakte de provincie per gemeente een uitgebreide risico- en kwetsbaarheidsanalyse op. Ook bood de dienst MINA aan om de resultaten van beide rapporten toelichten voor het gemeentebestuur.

Om van een plan over te gaan tot actie organiseerde de provincie Limburg sessies waarbij ze de gemeenten hielpen om hun actieplan op te stellen en het in te dienen bij Europa.

Verder ziet de provincie er samen met de lokale besturen op toe dat het niet bij enthousiaste, goedgekeurde plannen blijft. "De komende jaren monitoren we de realisaties en helpen we de gemeenten bij de concrete uitvoering", aldus gedeputeerde Lambrechts.

Al deze acties dienen één duidelijk, gemeenschappelijk doel: de klimaatverandering verzachten en tegelijkertijd Limburg klaarmaken voor de reeds voelbare gevolgen

Lees er meer over in het volledige persbericht.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.
  • Start
  • Leven
  • Klimaat
  • Limburg klimaatneutraal – provincie Limburg en gemeenten samen in de bres voor het klimaat