De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
vlnr: gedeputeerde Tom Vandeput, minister Jo Vandeurzen, kabinetsmedewerker Regine Van Ackere en POM Limburg directeur Frank Zwerts

Twee digitale zorginnovaties met hefboomfunctie voor Vlaanderen

woensdag, 08 mei 2019

De wereld van de zorg zit in volle transitie. Door de reorganisatie van de eerstelijnszorg en de basis-specialistische zorg wordt de onderlinge communicatie en afstemming tussen de verschillende zorgactoren steeds belangrijker. De complexer wordende zorgvraag en de evolutie van een aanbod-gestuurd naar een meer vraag-gestuurd model zorgt voor bijkomende uitdagingen. In opdracht van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen ontwikkelt de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg twee projecten om digitale innovaties binnen de zorg uit te testen. “Limburg zal daarbij fungeren als zorgproeftuin. Eens dat de platformen in Limburg uitgetest en gerealiseerd zijn, worden ze in de rest van Vlaanderen uitgerold”, stelt gedeputeerde Tom Vandeput, voorzitter van POM Limburg. “Ze zullen de eerste inhoudelijke pijlers worden van de toekomstige Digital Healthcare Campus op het Wetenschapspark in Diepenbeek.”  

Efficiënter patiëntenvervoer

Het eerste project betreft Digitalisering niet-dringend patiëntenvervoer en moet vraag en aanbod van niet-dringend liggend ziekenvervoer beter op elkaar afstemmen.      
In dit kader wordt er een digitaal platform opgericht dat enerzijds zal bestaan uit een efficiënte verwijzing naar het juiste type vervoer voor de gebruiker, op basis van de zorgzwaarte om het oneigenlijk gebruik te reduceren. Anderzijds komt er ook een dynamisch systeem dat op de meest efficiënt mogelijke manier ritten zal (her)inplannen en permanent rekening zal houden met last-minute wijzigingen, zoals een annulering van een rit, een vertraging door een file of het uitvallen van een ziekenwagen door pech. Ook zal er een centraal nummer komen waar sociale diensten en huisartsen het niet-dringend patiëntenvervoer kunnen regelen en een overzicht van de beschikbare ziekenwagens en hun prijzen krijgen.  

Betere uitwisseling medische gegevens

Het andere project Eén digitaal platform dat alle zorgprofessionals en de patiënt met mekaar verbindt moet de afstemmingsproblemen tussen zorgprofessionals onderling en de patiënt verminderen. Veel eerstelijnsactoren maken gebruik van beroepsspecifieke softwarepakketten om medische en persoonlijke gegevens digitaal te registreren en te bewaren. Het nieuwe platform moet ervoor zorgen dat de systemen met elkaar kunnen communiceren en de digitale infrastructuur optimaal functioneert.  Gegevensdeling tussen de verschillende zorg- en welzijnsactoren is nu vaak moeilijk of onmogelijk omdat de koppelingen tussen de softwaresystemen ontbreekt.  

“Met deze projecten neemt POM Limburg wederom zijn versnellersrol op met als doel om de zorg voor en rond de patiënt beter af te stemmen en te coördineren. De twee ambitieuze  projectconsortia die hiervoor werden opgezet met in totaal 14 partners uit het Vlaamse zorglandschap  maken het mogelijk om daadwerkelijk sterke digitale innovaties neer te zetten die een hefboomfunctie zullen vervullen”, aldus gedeputeerde en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput. 

De projecten zijn samen goed voor 3,68 miljoen euro. Daarvan financiert Europa via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 1,48 miljoen euro, Vlaanderen 1 miljoen euro en de provincie Limburg 443.000 euro.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.